VÝZVA:
EVANGELIUM NENÍ POLITICKÝ ARGUMENT

Text výzvy

My, křesťané žijící v České republice,

s velkým znepokojením sledujeme sílící pokusy o ideologické zneužívání Kristovy zvěsti. Proto jasně a důrazně prohlašujeme, že:

Kromě odporu k těmto nebezpečným postojům nás nic nespojuje. Nejsme žádná organizovaná skupina. Nemáme žádný politický ani náboženský program. Snažíme se jen vytyčit a hájit prostor svobody, v němž „Duch vane, kam chce“, a pomáhá tak každému z nás denně hledat vlastní, jedinečnou cestu následování Krista.

na slavnost Ježíše Krista Krále, 20. 11. 2011

V Praze 20.11.2011 Daniel N. Soukup